Overslaan en naar de inhoud gaan

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Het schoolreglement bestaat uit drie belangrijke delen:

  • Het schoolreglement
  • De afsprakennota
  • Het pedagogisch project

De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement, met inbegrip van
het pedagogisch project en de afsprakennota, niet voor akkoord hebben ondertekend.

Het schoolreglement

In het schoolreglement vind je de rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. 

Voor alle stedelijke basisscholen van Aalst geldt het schoolreglement dat u onderaan deze pagina als PDF-bestand kan downloaden. Het schoolreglement bevat hoofdzakelijk wettelijke richtlijnen.

De infobrochure

In de infobrochure staan een aantal afspraken en praktische zaken (wat wij van de kinderen/ouders verwachten) die het samenleven op school aangenamer maken.

Deze infobrochure wordt elke schooljaar geupdatet. 

Het pedagogisch project

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie in het stedelijk onderwijs Aalst zijn vastgelegd in het pedagogisch project (PPSOA).Voor alle stedelijke basisscholen van Aalst geldt het pedagogisch project dat je onderaan deze pagina als PDF-bestand downloaden.