Overslaan en naar de inhoud gaan

Attest toedienen medicatie op school

De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan leerkrachten/school om medicatie toe te dienen op school. Hier maken we graag enkele afspraken over.

  • Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend.
  • Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de ouder of de behandelende arts wordt ingevuld.
  • De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.